1. AKKAIN PIIRIT

Akkain Piiri on meidän vaihdevuosi-ikäisten tai ne jo ohittaneiden naisten paikka tulla yhteen ja jakaa omasta elämästä juuri tässä kohtaa sitä mitä itse haluan, tällaisena kuin olen nyt. 

Tapaamme naispiirissä toisten sisarten kanssa puhumaan rehellisesti, kuuntelemaan sydämellä ja jakamaan tätä ikävaihetta ja sen tuomia tuntoja. Saman ikävaiheen eläminen, vaikka se voikin olla hyvin monenlaista, luo oman tunnelman ja latauksen näihin piireihin. Olemme kaikki suurten muutosten ja myös suurten mahdollisuuksien elämänvaiheessa.

Ehkä vaihdevuodet ovat vasta alkaneet ja keho antaa merkkejä valmistautumisesta kuukautisten päättymiseen, mielialat saattavat vaihdella rajusti, uudet tunteet ja tarpeet nousta uniin ja tietoisuuteen. Ehkä jokin on pudonnut tai putoamassa pois.

Tai ehkä kuukautiset ovat enää kaukainen muisto ja elän uuden vapauden aikaa. Ehkä eläkeikä lähestyy tai on jo käsillä ja mietin mitä tehdä. Kenties koen eläväni parasta aikaani, tai kenties koen että elämä meni ohitseni liian nopeasti ja pelkään että se lipuu käsistäni. Ehkä elän yksin tai vierelläni on kumppani. Kuka olen itselleni juuri nyt? Mitä haluan tehdä edessäni olevalla elämälläni niin että se on minulle merkityksellistä ja nautinnollista? Mille haluan antaa tilaa? Mitä olen lykännyt? Mihin olen nyt valmis? Mitä tarvitsen itselleni? Miten hyväksyn kehoni muutokset ja kuka olen vanhenevassa kehossani? Miten voin astua syvemmin omaan voimaani joka nyt voi aueta uudella tavalla?

1. AKKAIN PIIRIT

Akkain Piiri on meidän vaihdevuosi-ikäisten tai ne jo ohittaneiden naisten paikka tulla yhteen ja jakaa omasta elämästä juuri tässä kohtaa sitä mitä itse haluan, tällaisena kuin olen nyt. Omia piirejä on 45+ ikäisistä 50+ ja myös 60+ ikäisille.

Tapaamme naispiirissä toisten samanikäisten sisarten kanssa puhumaan rehellisesti, kuuntelemaan sydämellä ja jakamaan tätä ikävaihetta ja sen tuomia tuntoja. Saman ikävaiheen eläminen, vaikka se voikin olla hyvin monenlaista, luo oman tunnelman ja latauksen näihin piireihin. Olemme kaikki suurten muutosten elämänvaiheessa. Ehkä vaihdevuodet ovat vasta alkaneet ja keho antaa merkkejä valmistautumisesta kuukautisten päättymiseen, mielialat saattavat vaihdella rajusti, uudet tunteet ja tarpeet nousta uniin ja tietoisuuteen. Ehkä jokin on pudonnut tai putoamassa pois.

Tai ehkä kuukautiset ovat enää kaukainen muisto ja elän uuden vapauden aikaa. Ehkä eläkeikä lähestyy tai on jo käsillä ja mietin miten käytän uuden vapauteni. Kenties koen eläväni parasta aikaani, tai kenties koen että elämä meni ohitseni liian nopeasti ja pelkään että se lipuu käsistäni. Ehkä elän yksin tai vierelläni on pitkäaikainen kumppani. Kuka olen itselleni juuri nyt? Mitä haluan tehdä jäljellä olevalla elämälläni niin että se on minulle merkityksellistä ja nautinnollista? Mille haluan antaa tilaa? Mitä olen lykännyt? Mihin olen nyt valmis? Mitä tarvitsen itselleni?

Amita Riikka Lehti Somatic Experiencing

Vaihdevuodet voivat myös muuttua voimavuosiksi; meillä on mahdollisuus pudottaa pois taakka muiden odotusten täyttämisestä, yhteiskunnan nuoruuden ihannointiin sopeutumisesta, miellyttämisestä ja itsen vähättelemisestä vanhenevana naisena. 

Piirissä hiljennymme, aistimme oloamme, otamme rauhassa yhteyttä arkipuhetta syvempään tasoon itsessämme. Puhumme kukin omassa tahdissa ja rauhassa omalla ajallamme siitä mikä on minulle totta omassa sisäisessä maailmassani.

Kuuntelemme toinen toisiamme luottamuksen ja turvan ilmapiirissä. Lopuksi pidämme rentoushetken rummun soidessa.

Omien tuntojen, toiveiden, ilojen, surujen ja myös pelkojen jakaminen yhdistää meitä naisina. Olen piirissä itseäni ja myös muita varten. Piirin luoma kannattelu tukee kunkin naisen omaa sisäistä voimaa ja antaa tilan näyttää myös omaa haavoittuvuutta elämän vaikeuksien äärellä. Kun voin halutessani avata myös tätä puolta itsessäni, jokaisen naisen kokemat yksinäisyyden, häpeän ja syyllisyyden tunteet voivat tulla nähdyiksi, saada myötätuntoa, kannattelua ja eheytymistä.

Näemme oman ja toistemme herkkyyden, voiman, kauneuden ja ainutlaatuisuuden uudessa valossa. Tätä on voimaantuminen sen syvimmässä merkityksessä. Olen juuri minä, tämän ikäinen, tämän näköinen, tämä nainen.

HINNAT: 30€/kerta , 60+ Zoom-piiri 25€
Kesto: 3 tuntia
ILMOITTAUTUMISET: yhteys(at)taivaltaja.fi

SOMELINKIT:
Akkain Väki Facebook
Akkain Väki Instagram

AKKAIN PIIRI Tällä hetkellä uusia piirejä ei ole alkamassa. 


ILMOITTAUTUMISET: yhteys(at)taivaltaja.fi

2. NAISTEN TRAUMAT

Onko sinulle tapahtunut sellaista josta yli pääseminen tuntuu vaikealta? Ehkä yksittäinen tapahtuma, ehkä pitempiaikainen jakso joka oli sinulle liikaa? Olet ehkä työstänyt jo sitä pitkään, tai sitten muisto pulpahtaa välillä pintaan ja huomaat asian olevan edelleen auki. Se saattaa muistuttaa itsestään monin tavoin; häpeän tunteena, syyllisyytenä, yksinäisyytenä, tyhjyytenä, vihana, kipuina tai vaikkapa unettomuutena.

Tällaisia tapahtumia voi naisen elämässä olla monenlaisia. Vaikea synnytyskokemus, abortti, koettu väkivalta, kohdun tai rintojen poisto, raiskaus, tahaton lapsettomuus; nämä ovat nimenomaan naisena olemiseen liittyviä vaikeita tapahtumia ja teemoja. Myös monenlaiset muut traumaattiset tapahtumat kuten onnettomuudet, lääketieteelliset operaatiot, irtisanotuksi tuleminen työstä, kiusatuksi tuleminen tai läheisen äkillinen menetys, voivat vaivata vielä vuosikymmentenkin jälkeen.

Käyttämäni ja myös omalla kohdallani toimivaksi kokemani menetelmä traumaattisten kokemusten työstämiseen ja eheyttämiseen kehon kautta on lyhytterapioihin kuuluva Somatic Experiencing -traumatyöskentely eli S.E.

Suomeksi metodia voisi kutsua keholliseksi kokemiseksi sillä työskentelyssä käydään mennyttä tapahtumaa läpi kehon tuntemusten kautta. Näin autetaan autonomista hermostoa työstämään ja purkamaan sinne tilanteesta jäänyt aktivoituminen, jonka tarkoitus on ollut varmistaa hengissä säilymisemme uhkaavassa tilanteessa.

Trauma pysyy yllä koska viesti uhan päättymisestä ei ole saavuttanut kehoa ja se on edelleen valmiustilassa taisteluun tai pakenemiseen, tai se on mahdollisesti jähmettynyt pitääkseen itsensä hengissä. Koska näitä toimintoja säätelee hengissä selviytymisen mekanismeista vastaava primitiivisin osa aivoistamme, aivorunko, hermojärjestelmän aktivointi, säätely ja aktivoitumisen purku S.E. ohjauksessa työskentelevät juuri tämän osan parissa.

Moni vaikea kokemus voi purkautua ja oireet helpottua lyhytkestoisellakin työstämisellä. Yhden istunnon kesto on 1 h 15 minuuttia ja hinta 100 euroa sisältäen alv 24%. S.E. on lyhytterapiaa eikä se ole KELA-korvattua. 

SIIRtymäriitti tuo sisäisesti ja ulkoisesTi näkyväksi tietoisen askeleen ottamisen uuteen vaiheeseen ELÄMÄSSÄ.

Siirtmäriitit Akkain Väki

3. NAISTEN SIIRTYMÄRIITIT

Tyttö, neito, vaimo, äiti, mummo, vanhus. Naisen elämänkaari on suomalaisessa perinteessä pitänyt sisällään ajanjaksoja jotka on määritelty joko iän, siviilisäädyn tai aseman yhteisössä kautta. Mitä nämä vaiheet, tai portit ovat tai merkitsevät tässä ajassa meille naisille? Olemme paljon vapaampia kuin nainen vaikkapa 50 vuotta sitten, voimme valita monenlaisen, omanlaisen elämäntyylin.

Miksi siirtymää vaiheesta toiseen tulisi juhlia? Eikö elämä olekaan vain jatkumoa ja oma minä kulkee siinä mukana? Siirtymäriitti tuo sisäisesti ja ulkoisesi näkyväksi tietoisen askeleen ottamisen uuteen vaiheeseen elämässä. Se on myös tapa juhlia uuden vaiheen alkamista ja kypsymistä omalla elämänpolulla. Syvemmällä tasolla siirtymäriitti herättää tekemään tiliä oman elämän kanssa. Se avaa ymmärrystä siitä missä olen nyt, mitä kohti olen menossa, mitä olen nyt jättämässä taakseni.

Se avaa mahdollisuuden hyvästellä ja sulkea kenties kiitollisuudella ja usein myös kivulla menneet kokemukset joista olen valmis päästämään irti, kuin myös ehkä toteutumattomat unelmat joista aion nyt luopua. Ilman menneen jättämistä taakse askeleet eteenpäin eivät kanna. Kevyempänä ja toisaalta painavampana pystyn näkemään uuden vaiheen selkeämmin ja uskaltamaan tarttua sen mahdollisuuksiin ja haasteisiin rohkeammin.

Ensimmäiset kuukautiset merkkaavat siirtymää tytöstä neidoksi. Lapsuus on tietyltä osalta ohi ja fyysisesti neito liittyy naisten joukkoon. Nyt on mahdollisuus pitää Neito-riitti, nuoren naisen juhla kohti naiseksi tulemista.

Äidiksi tuleminen avaa syvän uuden kokemuksen, johon liittyy uusi peruuttamaton side toiseen ihmiseen, lapseen. Vastuullani on uusi elämä. Myös uudenlainen rakkaus astuu elämään. Äiti-juhla on mahdollisuus jakaa naisten kesken tätä hetkeä jolloin nainen aukeaa äitiydelle. Juhla tai riitti tukee tulevan äidin uskoa itseensä ja voimistaa tunnetta myös yhteydestä toisiin naisiin, yhteiseen naiseuteen ja sukupolvien jatkumoon.

Parisuhteen päättyminen on yhdenlainen kuolema, joka voi opettaa paljon itsestä, pettymyksestä, rohkeudesta ja vastuusta. Kuka olen eron jälkeen? Miten jatkan eteenpäin? Eron työstäminen voi viedä pitkänkin ajan, jopa vuosia. Kun tunnen että olen valmis päästämään irti ja kääntämään uuden sivun elämässäni, eroriitti voi antaa voimaa päättää suru- tai siirtymäaika.

Vaihdevuodet ovat vaihe joka harvalta menee ohi huomaamatta. Keho muuttuu, kuukautiset loppuvat, ikääntymisen merkit alkavat näkyä selkeämmin. Vanheneva nainen on nyt tosiasia. Miten siirryn tähän vaiheeseen? Miten päästän irti siitä mikä ei vain enää ole mahdollista? Takerrunko menneeseen vai otanko vastaan sen mikä mahdollistuu tässä vaiheessa? Vanheneminen ei tarkoita automaattisesti viisastumista. Miten saan yhteyden Akkaan, Viisaaseen Naiseen sisälläni? Tätä vaihetta elämässä on upea työstää toisten samaa vaihetta elävien naisten kanssa yhteisellä prosessilla.

Akkain Väki järjestää kaksi siirtymäriittivaellusta Inarin-Utsjoen alueella Giellajohkasta käsin elokuussa 2024. Ensimmäinen vaellus on 11-15.8. ja toinen 23-28.8. Vaellus yhdessä toisten naisten kanssa on ainutlaatuinen mahdollisuus matkata kohti tietoista siirtymää elämässäsi uuteen.